Đóng

Tháng Năm 22, 2019

Nitrophoska – Dòng phân thật sự “đẳng cấp”

Có thể bà con chưa biết 
Không phải bỗng dưng mà người ta gọi Nitrophoska là dòng phân “đẳng cấp” bởi 2 dạng đạm với tỷ lệ ( 70% NH4+ & 30% NO3-) có trong Nitrophoska thật sự mang lại kết quả kì diệu:

146

1. Tiết kiệm năng lượng hơn với đạm Amonium-NH4+ (cây không tốn năng lượng để khử nitrate ) 👉Cây dùng năng lượng tiết kiêm nên quá trình ra hoa, đậu trái và chất lượng trái tốt hơn
2. Tăng cường ra hoa (Ammonium thúc đẩy tiến trình tổng hợp Phytohormone và Polyamines) xúc tác cho tiến trình ra hoa.
3. Đạm Ammonium-NH4+ kích thích sự phát triển của bộ rễ.
4. Đạm Ammonium- NH4+ giảm nồng độ nitrate_NO3- trong rau quả (hàm lượng Nitrat là một chỉ tiêu quan trọng trong canh tác VietGap hay GlobalGap)
5. Đạm Nitrate ở tỷ lệ hợp lý 30% tổng lượng đạm, cung cấp dinh dưỡng cho cây sử dụng ngay nhưng không dư thừa…sự dư thừa không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản mà việc rửa trôi Nitrate (leaching) còn ảnh hưởng đến môi trường….