Close

Chuyên Mục Khác

August 7, 2023

KỸ THUẬT LÀM BÔNG SẦU RIÊNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MEKONG)

Hiện tại các vườn sầu riêng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đang bước vào giai đoạn làm bông. Để bắt đầu một vụ mùa mới thành công, ngoài vấn đề cải tạo đất và kết hợp phân bón, kỹ thuật xử lý hoa sầu riêng cũng rất quan trọng. Xử lý ra hoa (XLRH) tốt sẽ giúp tăng năng suất cũng như chất lượng đồng đều của những trái sầu riêng sau thu hoạch.

Trước khi xử lý sầu riêng ra hoa, bà con cần tiến hành phát quang, vệ sinh sạch sẽ cho vườn cây thông thoáng, dọn dẹp cỏ dại và cành lá rụng quanh vùng gốc cây sạch sẽ, nếu mương cạn nên vét cho sâu hạ mực thủy cấp của nước trong vườn thuận lợi cho việc tạo khô hạn. Cây sầu riêng đòi hỏi phải có thời gian khô hạn (nhiệt độ cao và độ ẩm thấp) để phân hóa mầm hoa, nếu thời gian và mức độ khô hạn không hợp lý sẽ khiến sầu riêng ra hoa ít hoặc hoa rải rác, không đồng đều ảnh hưởng đến quá trình tạo quả sau này.

Quá trình xử lý ra hoa sầu riêng nên được tiến hành từ cơi thứ 3 sau thu hoạch.

– Cuối cơi 2 khi lá già, bóp lá thầy giòn bà con nên bón thêm hữu cơ Fertiganic 2-3kg gốc, vì từ cơi 3 đến khi cây ra hoa khoản 2 tháng, bà con nên bổ sung hữu cơ để đất duy trì độ tơi xốp và cây không quá suy kiệt khi tiến hành XLRH. 

– Đợi khi cây nhú mũi giáo bón Entec 25-15 để thúc đọt phát triển nhanh và đồng đều, đồng thời 15 lân trong sản phẩm Entec 25-15 là lân hữu hiệu tạo tiền đề gia tăng hiệu quả ra hoa.

– Khi đọt trên cơi 3 mở được 2 lá, tiến hành bón thêm lân 4-6kg/cây, lưu ý nên sử dụng các dạng lân nung chảy để không làm ảnh hưởng đến đất trồng.

– 10 ngày sau bón Nitrophoska Green 15-15-15+2S (2-3kg/gốc), Lân trong Nitrophoska Green 15-15-15+2S ở dạng hoàn toàn dễ hấp thu đặc biệt công nghệ chống chuyển hóa lân khó tiêu chính vì vậy đáp ứng đủ nhu cầu lân cho giai đoạn XLRH, đồng thời bà con kết hợp phun phân bón lá có hàm lượng lân và kali cao, phun 2-3 lần cách nhau 7 ngày.

– Trước khi đậy mủ 7-10 ngày bà con  bón Fruit Ace (lúc này đợt đọt 3 được khoảng 4-5 lá) để thúc lá nhanh già, hạn chế bung đọt trong quá trình XLRH, đồng thời sp có 10% Mg giúp lá vẫn giữ được màu xanh.

– Đọt sầu riêng phải già thì xử lý ra bông mới dễ thành công, 3-4 ngày sau đợi đất khô mới tiến hành đậy mủ.

– Tiến hành bơm, xiết khô nước trong mương (xiết khô nước đến khi cây ra hoa), nếu có mưa thì bơm nước liên tục ra ngoài.

Chúc bà con có một vụ mùa thành công như ý!