Close

Liên hệ

Liên hệ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Địa chỉ: Đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ II, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại: 0254 3 921 030

Email: infoagricare@behnmeyer.com.vn

Website: www.behnmeyer-agricare.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/bmagricare