Close

Giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng

February 19, 2019

Giải Pháp Dinh Dưỡng Cho Cây Vú Sữa

Quy trình bón phân cho cây vú sữa từ 8 năm tuổi trở lên.

Để vườn vú sữa đạt năng suất cao, đều trong mỗi vụ, bà con nên bón phân theo quy trình dưới đây nhé!

  • Sau khi thu hoạch hết trái vụ trước, bà con tiến hành bón vôi xử lý đất, 2kg vôi/ gốc.
  • Sau khi bón vôi 7 ngày, bà con bón hữu cơ Growel 3.3.3 liều lượng từ 4 đến 5kg/gốc.
  • 5 ngày sau khi bón hữu cơ bón Entec 25-15 1,5- 2kg/gốc.
  • 20- 25 ngày sau bón EnTec 20-10-10  1,5 – 2kg/gốc kết hợp bón 3 – 4kg Super Lân/gốc, bón lập lại lần 2 cách nhau 20 đến 25 ngày cây sẽ ra hoa.
  • Khi cây ra hoa, bà con bón Entec 12-12-17+2MgO+8S+TE hoặc Nitrophoska perfect 15-5-20-2+8S+TE 1,5- 2kg/gốc giúp đậu trái tốt.

Sau khi trái non đạt kích thước từ 2 đến 3cm

  • Đối với cây khỏe trái vừa phải bón 2-2,5kg/gốc Nitrophoska 15-15-15+2s +EnCal tỷ lệ 1-1.
  • Đối với cây yếu, cây già bón 2-2,5kg/gốc Entec 20-10-10+3s + EnCal tỷ lệ 1-1.
    Bón 20 đến 25 ngày bón 1 lần.
  • Trước khi thu hoạch 1 tháng bón Entec 12-12-17+2Mgo+8s+TE giúp trái to và nặng ký.

Lưu ý: phun thuốc sâu rầy nhện định kỳ 20 đến 25 ngày 1 lần kết hợp FETRILON-COMBI giúp đẹp trái bóng trái.

8