Đóng

Sản phẩm

PHÂN BÓN GỐC

Giới thiệu

Công ty Behn Meyer được thành lập vào năm 1840 bởi  ông Theodor August Behn và Valentin Lorenz Meyer , hoạt động trong các lĩnh vực:

  • AgriCare:  Phân bón
  • Ingredients: Phụ gia cho thức ăn chăn nuôi, thức phẩm
  • Performance Chemicals: Hóa chất cho ngành dệt nhuộm..v.v
  • Polymers : Chế biến mủ Cao Su, Nhựa plastic
  • Paper & Board: Hóa chất cho ngành chế biến giấy và gỗ


Xem thêm